Despre centru

      Centrul de Arheologie Experimentală a fost înfiinţat în vara anului 2012.
    La bază se află protocolul de colaborare dintre Departamentul de Istorie şi Litere, Facultatea de Ştiinţe Umaniste din cadrul Universităţii Valahia Târgovişte, ce asigură personal calificat şi oferă consultanţă ştiinţifică pentru desfăşurarea activităţilor educative şi de cercetare şi Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” ce pune la dispoziţie spaţiul şi baza materială necesară.
   În acest spaţiu se desfăşoară diverse activităţi de cercetare sub forma de experimente arheologice ce îşi propun să reproducă anumite gesturi din trecut prin realizarea de obiecte folosind numai mijloace specifice perioadei respective. Se urmăreşte prin aceasta dobândirea de cunoştiinţe noi ce pot contribui la crearea unei imagini cât mai relevante asupra modului în care trăiau oamenii în trecut. Un alt obiectiv esenţial al demersului nostru este ca în cadrul Centrului de Arheologie Experimentală să se desfăşoare programe educative. 
  Astfel, se vor organiza ateliere interactive în care copiii vor desfășura activități specifice modului de viață din trecut, în special preistorice: pot modela figurine sau obiecte din argilă, vor manipula și învăța să utilizeze unelte din piatră înmănușate, vor încerca să prelucreze unelte din os prin șlefuire cu o gresie, vor încerca să coasă blănuri, vor râșni grâu, și multe altele în funcție de tema propusă. Aceste activități se vor a fi o completare la informațiile primite dar și o modalitatea de a-și dezvolta imaginația și diverse abilități.
   O altă dimensiune importantă a activităţilor educative desfăşuate în cadrul proiectului presupune intrarea în contact direct a participanților cu diverse tipuri de materiale: blănuri de la diverse animale, țesături din cânepă sau in, material litic din care erau confecționate uneltele, semințe de cereale, etc. Se dorește îmbogățirea universului sezorial al copilului și o mai bună înțelegere a lumii naturale din partea acestuia. 
   Pentru o bună desfăşurare a activităţilor, participarea copiilor se va face în urma unei programări.